bewustzijn

Is het fenomeen bewustzijn exclusief verbonden met de mens.
Is dit verbonden met het menselijk lichaam ?

Er zijn mensen die hebben bijna dood ervaringen gehad, en er zijn er die hebben herinneringen van voor hun geboorte. In beide gevallen maakt men melding van een vorm van bewustzijn dat niet verbonden is met het menselijk lichaam…

En wees nou eerlijk; is het aannemelijker dat er in dit gigantische heelal, waar we nog maar een fractie van hebben kunnen onderzoeken, dat in deze oneindigheid de mens de enige vorm van bewustzijn zou zijn ?

Persoonlijk vind ik dat net zo iets als denken dat de zon om de aarde draait. Enigzins kortzichtig. En uiteindelijk achterhaald uitgangspunt.

Maar ik moet in beide gevallen ook eerlijk zeggen: Zeker weten doe ik het niet.
Ik weet niet of er leven na de dood is, of bewustzijn, en ik weet ook niet of er buitenaards leven is, of bewustzijn in een andere vorm wij….Ik heb er geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs voor…

Maar daarmee is het nog niet uitgesloten. Dat weet ik inmiddels ook. Een wetenschapper is beperkt in zijn wereldbeeld, beperkt door zijn eigen capaciteit. Als ik het niet kan bewijzen volgens mijn regels…dan bestaat het niet. Ook dat is een vorm van grootheidswaanzin die zijn gelijke niet kent…Nou misschien dat in de tijd dat we ervan overtuigd waren dat de Zon om de Aarde draaide.

Affijn, Misschien wel, misschien niet dus. Maar daar kom je alleen maar achter als je niet bang meer bent om jezelf open te stellen voor deze mogelijkheid.