De Heyoka – 180 Graden verschil

Als we de impuls om pijnlijke gevoelens te vermijden
ombuigen tot de wil om ze onder ogen te zien
en diepgaand te exploreren, dan vinden we in de kern
van deze gevoelens precies datgene
wat we nastreefden door ze te vermijden.
Rupert Spira

That’s it. Precies het tegenovergestelde doen van wat je impulsen je ingeven.

lijkt simpel.
Is het ook, en toch weer niet.

Want als eerste dien je je bewust te worden van je impulsieve gedachten, woorden en handelingen. Alles wat automatisch gaat, en wat je ‘gewoon zo doet…’

Pas daarna kun je gaan kijken of het ook anders kan.

Ze daadwerkelijk omdraaien is niet zo moelijk, maar wat het lastig maakt is de moed die je daar voor nodig hebt. Om precies tegen al je innerlijke regels en gewoontes in te gaan.

En wat zullen de mensen om je heen wel niet van je denken…?

Maar, vraag je het volgende af:
Wie is er nu Gek, hij die volkomen onverwacht en tegen elke logica in steeds weer iets anders probeert,
of hij die steeds hetzelfde blijft doen en toch ander resultaat verwacht ?…