Wat NEEM je waar ?

Twee mensen kunnen eenzelfde gebeurtenis verschillend ervaren. Zo heeft ieder zijn eigen ‘waarheid’.

“Wat vind je ervan ?”  betekent dus net zoveel als:  “wat is waar voor jou?”

Wat ons overkomt ervaren wij als feiten. Maar de feiten worden gekleurd door onze gevoelens en gedachten erover. Door wat wij met deze gebeurtenis associëren.

Onze ervaring bestaat vooral uit wat wij van die gebeurtenis vinden.

Wat je ervan vind bepaalt je waarheid. vandaar de vraag: Wat vind je waar ?

Besef dat je een keuze hebt. Wees de waar-nemer !

Jouw waar-neming bepaalt jouw realiteit. Dus als twee mensen eenzelfde gebeurtenis anders kunnen ervaren, dan kun jij kiezen welke ervaring je wenst.

De ware ontwikkelingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar “Waarnemen met nieuwe ogen”. Marcel Proust

Als we leren om anders waar te nemen, dan gaan we ook anders be-leven, we kunnen andere keuze’s maken, met andere resultaten.

Meditatie, helpt je om te leren waarnemen. Vanuit stilte naar de dingen kijken, zonder oordeel, helpt je om te wachten met invullen en je keuze’s te overwegen. Door onszelf te oefenen in bewust waar-nemen.
Hiermee creëren we ruimte voor structurele verandering in ons leven.

vervolg: controle, overgave, of allebei