internal alignment

The one safe and healthy perspective on life and all matters:
Align oneself internally.

Here lies your authentic power.
Bring your focus back inside.
Appreciate the essence of life, and embrace the dynamics between the polarities of life.

Only by being truly rooted in this dynamic we can maintain sufficient balance and become fully awakend and concious beings.
Centered in the Now.

Accept all, reject none. For all aspects have an intrinsic good value, and an intrinsic toxic part.

Here I am.

Now.

Breathe

Just breathe. Slowly in and out.

My heart connects with the field of energy that surrounds me. Doing nothing, just noticing what happends. inside me and around me.

Energy curls,
waves flowing through my chest
and a little cramp in my belly.
Many tiny little pops of energy, a tingeling sensation. electricity through my fingers.
my heart beats gently and a little hissing sound in my ears.
Slow breathing; In through my nose, and relaxation on the way out. My breath deepens and a big slow sigh comes out with the breath.

And Do Nothing.

Just be here, Now.

breathe in, breathe out.

2feel = 2heal… …Yourself.

that’s it. meer niet.

Alleen deze omdraaing:
van afstand nemen tot je gevoelens naar toenadering ervan.
Toenadering van al je gevoelens, inclusief de ongemakkelijke.

we zijn veelal in ons hoofd beland. en nu zoeken we de weg terug.

van hoofd naar hart.

her-inner je,  hoe jij je kon voelen als kind.
Hoe je kleine ikje de wereld beleefde. Open en onbevangen was je volledig in het nu aanwezig.

Niet denkend, maar voelend. Belevend van binnen uit.

Ga je lijf in en leer opnieuw voelen.

Naar binnen, naar binnen, naar binnen. Daar ligt de sleutel.

Laat je lichaam simpelweg waarnemen wat er is.

Aho! Namastéé, in Lak’ech, Assalam Aleikum

Ontwaakt Bewustzijn

In aanwezigheid verkeren van een ontwaakte, of verlichte geest – een Boeddha.
Zijn of haar aanwezigheid kan ons helpen te realiseren dat ook wij dit verlichte, ontwaakte bewustzijn zijn.

Zoals we willen samenwerken met iemand die succesvol is, omdat we hopen zelf ook succesvol te worden.
Of bij iemand willen zijn die gelukkig en vol liefde is, omdat wij ons dan ook makkelijker gelukkig voelen.

Van elke leraar die met passie zijn vak beoefent, kun je vakkennis opdoen, en je kunt je laten inspireren, hoe je dit vak met passie kunt uitoefenen.

Dat is de oorspronkelijke gedacht achter Satsang.

Aanwezig zijn in waarheid, in puur gewaarzijn.

Bijeenkomsten zonder dogma’s of leerstellingen.
Geen uitgewerkt stappenplan met resultaat gegarandeerd’.

Contact maken met jouw ontwaakt bewustzijn.
Soms zijn er hulpmiddelen die ons tot inzicht brengen.
De beoefening van mededogend gewaarzijn.
Een visualisatie, een dialoog, een oefening of methode. Maar hoed je ervoor om niet in de methodes te verddwalen. Niet is noodzakelijk, niets in onontbeerlijk en niets is heilig.

Aanwezig zijn bij wat er op dit moment speelt in jouw leven, zonder er nog een oordeel of overtuiging op te hoeven leggen.

 

Liefde

Zo geef je altijd… Liefde.
Zo simpel.  Je geeft liefde.
Omdat je meer niet kunt doen.
Omdat liefde het enige is wat je werkelijk kunt geven. Omdat jij liefde bent.

Als jij je dat uiteindelijk realiseert, dat jij liefde bent.
Dan blijft er niets anders over. Dat te delen, en te geven wie of wat jij bent.

En liefde verdwijnt niets als ze gegeven wordt. Ze vermeerdert elk moment dat ze gevoeld wordt.

En ze kan alleen maar gegeven worden als ze gevoeld wordt.

En dat moment, dat ze werkelijk gevoeld wordt, is ze overweldigend.

De geest is als de wind, die het stof alle kanten op doet waaien.
Wanneer jij deze liefde werkelijk gevoeld hebt, onsteekt er een orkaan, die al het stof bijeen zal brengen, en jou naar het diepste centrum van je bestaan leidt.

Daar is het, waar een vervuld zijn wordt ervaren, zonder afhankelijk te zijn van het stoffelijke om ons heen.
zonder gehechtheid, zonder voorwaarde aan de uiterlijke posities in ons bestaan.

Relaties

Een rolmodel zijn, dat betekent dat je rollen vervult. dat is niet iets willekeurigs, dat is wat het leven van jou vraagt.

Dat begint bij je relatie’s.

Relaties definiëren ons bestaan. Één van de belangrijkste vragen hierbij is: Ben ik vormgever van mijn relaties ?
Doe ik wat klopt van binnenuit, of leef ik een patroon zoals het lijkt te horen.
In hoeverre heb ik toestemming om mezelf te zijn. Van mezelf, van de ander, en van de omgeving…

Een paar andere vragen om zicht te krijgen op de betekenis van een relatie voor jou.

  • Wat verwacht ik van mezelf in deze relatie
  • Wat verwacht de ander van mij in deze relatie
  • Wat verwacht ik van de ander in deze relatie
  • Wat wordt er van ons verwacht door deze relatie

Een onderdeel van volwassen zijn is dat je verantwoording gaat nemen voor je relatie’s. Vol-wassen betekent in dit geval ook vol-ledig verantwoording nemen. 100 % inzet.

En… de belangrijkste relatie is die met jezelf…
make friends with yourself

Worstel je met je partner relatie, lees dan ook eens dit stuk van Osho over relatie’s en de droom waarin we leven…

Antwoorden

Antwoorden zijn eenvoudig.

“niets dan je eigen denkgeest kan je schade berokkenen”

Toepassen is lastiger.

Niet oordelen. Dat is de ware zege van stil zijn. gewoon zijn, alleen maar zijn met wat er is. En vanuit die éénheid kleine beetjes liefde gaan toevoegen.

Niets veroordelen, niets afstoten, geen verzet, geen afgescheidenheid creëren. Ook al doet het pijn, is het niet wat je wilt, en lijkt het je hele bestaan te bedreigen. Niets van dit alles is waar. Je bent liefde, in éénheid met de gehele schepping. Veroordelen is jezelf veroordelen.

De omkering is vergeven. wat en wie dan ook, zoek naar de mogelijkheid om te vergeven. En begin bij jezelf. Onbewust dragen we ontelbare oordelen over onszelf mee. Over hoe we zouden moeten zijn, moeten kunnen, etc. etc.

Met behulp van de spiegels die onze omgeving ons biedt, in alle relaties die we tot anderen hebben, kunnen we beginnen met onszelf te vergeven, en toe te staan te zijn wie we zijn.

En in exact evenredige mate kunnen we ook de ander laten zijn wie hij of zij is. En heel de wereld en alle omstandigheden laten zijn wat het is.

Dat is de essentie van loslaten.

“Gate gate, par a gate, par a sam gate, bodhisvhana”

Wees voorbijganger in dit bestaan. En realiseer je dat je alles kunt toestaan te zijn zoals het is. inclusief de dood.
Licht accepteert duisternis.

Positive vibrations

‘In onze zuiverste, meest positieve gemoedstoestand zijn we krachtige scheppers van ons best mogelijke leven’

Louise Hay

Ja wat kan ik daar nog aan toevoegen ?
Vanaf nu is het een zoektocht naar die zuiverste meest positieve gemoedstoestand.

Bewust worden van je innerlijke gemoedstoestand.
Onderzoeken bij jezelf. Wat er aan bijdraagt, en wat er niet aan bijdraagt.

Vergeving één van de sleutelwoorden.  de ander, maar vooral ook jezelf. Voor het niet je ideale zelf zijn, maar je gewone zelf omarmen. Aanvaarding. Van dat wat is.
Uitgewerkt in de Praktijk voor Gezondheid en Geluk.

In La’kech, Namasté, warme groet, Bas Brand Heek

The way you sound affects your mood

Interessant artikel gepubliceerd op www.eurekalert.org

Het stemgeluid van mensen heeft grote invloed op hun humeur, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Als mensen naar een aangepaste, vrolijkere versie van hun eigen stem luisteren, verbetert hun stemming.

Dat melden Japanse en Franse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Mogelijk kan het manipuleren van stemgeluid zelfs helpen bij de behandeling van depressies.

Stilte

In de stilte vind ik erkenning voor mezelf,
daar ligt het geloof, de hoop en de liefde,
voor mijn mooiste, meest nobele zelf.

Die vind ik niet bij jou, of ergens anders in de buitenwereld,

ik voel haar vanuit mijn hart,
als vanuit het ego alle verbinding is verbroken,
en het denken is verstilt,
dan ben ik verbonden ben met alles en iedereen.

Ook als ik niet bij je ben,
ben ik, is er een liefdevolle verbinding.

Voelbaar in de stilte.

Toen ik je zag heb ik je liefde gevoeld, je erkenning ontvangen.
Nu weet ik weer, dat ze zich ook hier bevind,
in mijn stilte.

Ik heb haar nog maar net ontdekt,
en ben ook nog maar net aan het leren,
haar te laten zien.

soms wordt zij overschaduwt,
door herinneringen en angsten uit het verleden.

Dan trek ik mij terug in de stilte,
om opnieuw te ontdekken waar zij zich bevind,
want ik weet nu dat zij bestaat.
Ik hoop dat jij ook mijn liefde gevoeld hebt ,
en je mijn erkenning hebt ontvangen.

Maar vooral om haar in je eigen stilte te kunnen ontdekken.

Dat je nooit meer tekort als waar hoeft te voelen,
en altijd in liefdevolle verbinding kunt zijn.

20/11/2015

de richting van geluk

“Geluk is geen punt maar een richting”

Deze uitspraak is inmiddels wel bekend. Het is ook een mooi inzicht, als ons besef van geluk verschuift van één enkel moment van voldoening, naar een weg die we bewandelen. waardoor we een voortdurende ervaring van geluk kunnen ervaren. Dan telt niet alleen het resultaat, maar ook het hele proces wat hiertoe bijdraagt.

Maar het gaat nog verder. Geluk kan zich nog meer uitbreiden als we weten welke richting die weg op gaat.

Een mooi gedicht van Nin Sheng, vrij vertaald naar het nederlands zegt daar volgende over:

Wat ieder mens ten diepste zoekt is geluk of vrede.
Dat is de universele motivatie achter al ons handelen en gedrag.
We zijn echter geconditioneerd om het geluk te zoeken
in alle richtingen, behalve de juiste.
We richten het vizier op dingen buiten onszelf;
op relaties, bezittingen, prestaties en bijzondere ervaringen.
De ontdekking dat de oorsprong van geluk en vrede
in onszelf besloten ligt en permanent toegankelijk is,
is de grootste ontdekking die we als mens kunnen maken.

Nin Sheng

Ook daar wordt ik blij van. Ha, het is helemaal niet ver weg, onbereikbaar. Nee het ligt gewoon hier, binnen handbereik.

Het enige wat we hiervoor hoeven te doen is stoppen met zoeken, en onszelf te leren kennen. Onszelf accepteren, en alle negatieve, weggestopte en veroordeelde aspecten van onszelf welkom heten.
Welkom heten. Gewoon zijn met wat er is.
Alle maskers afleggen en Zijn wie je bent.

Dus ook met het ongelukkige deel van ons. Op het moment dat alles en ook dat deel van je er mag zijn, dan is de zoektocht ten einde. En ben je in staat om je eigen heelheid te ervaren.

“Gelukkig zijn alleen zij die niet gelukkig hoeven te zijn.”