Inner peace

lao-tse
op weg naar innerlijke vrede.

Opruimen van het verleden, en de angsten voor de toekomst.
loslaten en onthechten.

Ten einde simpelweg te kunnen zijn.

In liefdevolle verbinding,
met dat wat is.

Wat begint bij jezelf.
Alle stukjes van mezelf een rol te laten spelen.
Te verzoenen,
elke keer opnieuw te leren vergeven. Mezelf, de ander.

Steeds in gedachten houdend;
Er zijn geen daders en er zijn geen slachtoffers.

Ik ben al heel.

Laats niets, niemand, geen ervaring je wijsmaken dat dit niet zo is.

Namasté

Lees verder Inner peace

Dualiteit

Dat je het goede wilt en niet het slechte,

is natuurlijk, het is ingebouwd in je.

Het is echter een illusie dat je alleen het goede

zou kunnen hebben, zonder het slechte.

En als je inzet op die illusie,

dan wordt het leven gegarandeerd een tranendal.

(vrij naar) Wayne Liquorman

Higher ground

Wat een goeie tekst!  Het origineel is van stevie wonder,
en bij mij vooral bekend geworden als de eerste hit van de Red Hot Chilli Peppers.

De clou van de song zit in deze twee zinnetjes:
I’m so darn glad he let me try it again
Cause my last time on earth,   .. … …  I lived a whole world of sin”

En wat blijft hangen: The world keeps on turning!

STEVIE WONDER  – Higher Ground – 1973  van het album – hoe toepasselijk: Innervisions!
waarbij het hele nummer geschreven en opgenomen is in 3 uur durende creatieve uitbarsting…

Red Hot Chilli Peppers – ‘ 84  met aan het eind een respectvolle verwijzing naar Stevie himself.

Lees verder Higher ground

follow your dreams

Eerlijk gezegd, weet ik niet meer waar ik dit gevonden heb, maar het sprak me zo zeer aan, dat ik besloten heb om het ook op mijn site te publiceren. Enjoy!

People who are true to their purpose and are really successful didn’t always get there because they had the financial means to do so or were just lucky enough to have been brought up in a confidence boosting environment. There are actually a few common habits that have helped them get to where they are. The best part is that these are habits that anyone can attain!

1. They see challenges as opportunities

Most people interpret fears as obstacles and tend to run away from them. People who live their purpose successfully have developed the capacity to see fear as a sign of what they really need to go for and put all their courage and energy into it.

2. They see life as a game.

Lees verder follow your dreams

Emotions of the day

Omdat dit op mijn verjaardag was:

The Daily Q’uote for September 27, 2014

“Attempt, if you would be good to yourself, not to turn and run from painful feelings, but rather to choose a time to nurture the self and within that nurturing time alone look at, accept, and offer respect to the bruises, the hurt feelings, the pain that is going on. For these emotions, when accepted and respected, can scour and scrub much material that is ready to be taken off of one’s shoulders, emotionally speaking, and rinse those ripened, matured evidences of pain away. In many ways, sorrow and its tears, anger and its loud voices, are healing to the troubled soul. The anger, the sorrow, these are not things to fear; they are experiences to go through in the way that is most true and real for each.”

campell

YĂĽgen

YĹ«gen is Japans.  Niet te vertalen. Niet in een westerse taal. Voor ons een onbeschrijfbaar woord – tenminste in de context van andere woorden.

Niettemin, proberen we het toch.

Een eerste engelse poging :

‘An awareness  of the universe that triggers emotional responses too deep and mysterious for words’

Heb je ‘m ? – te diep en mystiek voor woorden. Dat vraagt om meer… niet dan.

Oorspronkelijk is Yügen afkomstig uit het chinees en volgens Andrew A. Tsubaki is de betekenis als volgt: ”to be so mysteriously faint and profound as to be beyond human perception and under- standing.”

Een begrip dus waar geen westerse taal een equivalent voor heeft. Misschien omdat we tot nog toe niet zoveel belang hechten aan zaken van deze mystieke strekking en innerlijke beroering.

Wikipedia probeert het als volgt:

“a profound, mysterious sense of the beauty of the universe… and the sad beauty of human suffering”

Of Alan Watts in ‘The Tao Of Philosophy’ :

However, when the Chinese Taoists say nature is purposeless this is a compliment. It is much like the idea of the Japanese word yugen. They describe yugen as watching wild geese fly and being hidden in the clouds; as watching a ship vanish behind the distant island; as wandering on and on in a great forest with no thought of return. Haven’t you done this? Haven’t you gone on a walk with no particular purpose in mind? You carry a stick with you and you occasionally hit at old stumps and wander along and sometimes twiddle your thumbs. It is at that moment that you become a perfectly rational human being; you have learned purposelessness.

Aaahhh, dat komt in de buurt; purposelessness.

Ook zo’n woord waar ik ongelofelijk blij van wordt.
Toch een geruststelling om te weten dat dit woord wel in onze taal bestaat.

Je Hoogste Potentieel

Je Hoogste Potentieel verwezenlijken .

Door eenvoudig bij jezelf blijven. In je centrum.
Door stil te worden, om dan zomaar de ontdekking van je leven te doen; Je hebt een innerlijke Bron. De Bron van je levensvreugde, gezondheid en geluk. En van wijsheid, onschuld en vertrouwen. De bron van al het leven is liefde, en die wacht in jou om ontdekt te worden.

Dat is echt Thuiskomen. Landen op Aarde met een hemels gemak. Tot rust komen bij die plek in jezelf.

Leven is meer dan alleen overleven. Geluk is ons geboorterecht, en het zat altijd al in ons.
Om je potentieel te verwezenlijken heb je contact met die plek in jezelf te vinden. Om te groeien heeft elk levend wezen liefde nodig. In de vorm die jij alleen kent. Die kennis ligt in jou besloten.

Het kan nieuw voor je zijn, maar ook jij kunt contact maken met die innerlijke Bron, en zelf ontdekken wat dat voor jou inhoudt.

Want wat je ook zoekt, war je ook naar verlangt, met een beetje moed en wat geduld om stil te worden en bij jezelf te blijven, dan kun je in jezelf de grootste schat vinden die het leven je kan bieden.

De Heyoka – 180 Graden verschil

Als we de impuls om pijnlijke gevoelens te vermijden
ombuigen tot de wil om ze onder ogen te zien
en diepgaand te exploreren, dan vinden we in de kern
van deze gevoelens precies datgene
wat we nastreefden door ze te vermijden.
Rupert Spira

That’s it. Precies het tegenovergestelde doen van wat je impulsen je ingeven.

lijkt simpel.
Is het ook, en toch weer niet.

Want als eerste dien je je bewust te worden van je impulsieve gedachten, woorden en handelingen. Alles wat automatisch gaat, en wat je ‘gewoon zo doet…’

Pas daarna kun je gaan kijken of het ook anders kan.

Ze daadwerkelijk omdraaien is niet zo moelijk, maar wat het lastig maakt is de moed die je daar voor nodig hebt. Om precies tegen al je innerlijke regels en gewoontes in te gaan.

En wat zullen de mensen om je heen wel niet van je denken…?

Maar, vraag je het volgende af:
Wie is er nu Gek, hij die volkomen onverwacht en tegen elke logica in steeds weer iets anders probeert,
of hij die steeds hetzelfde blijft doen en toch ander resultaat verwacht ?…

bewustzijn

Is het fenomeen bewustzijn exclusief verbonden met de mens.
Is dit verbonden met het menselijk lichaam ?

Er zijn mensen die hebben bijna dood ervaringen gehad, en er zijn er die hebben herinneringen van voor hun geboorte. In beide gevallen maakt men melding van een vorm van bewustzijn dat niet verbonden is met het menselijk lichaam…

En wees nou eerlijk; is het aannemelijker dat er in dit gigantische heelal, waar we nog maar een fractie van hebben kunnen onderzoeken, dat in deze oneindigheid de mens de enige vorm van bewustzijn zou zijn ?

Persoonlijk vind ik dat net zo iets als denken dat de zon om de aarde draait. Enigzins kortzichtig. En uiteindelijk achterhaald uitgangspunt.

Maar ik moet in beide gevallen ook eerlijk zeggen: Zeker weten doe ik het niet.
Ik weet niet of er leven na de dood is, of bewustzijn, en ik weet ook niet of er buitenaards leven is, of bewustzijn in een andere vorm wij….Ik heb er geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs voor…

Maar daarmee is het nog niet uitgesloten. Dat weet ik inmiddels ook. Een wetenschapper is beperkt in zijn wereldbeeld, beperkt door zijn eigen capaciteit. Als ik het niet kan bewijzen volgens mijn regels…dan bestaat het niet. Ook dat is een vorm van grootheidswaanzin die zijn gelijke niet kent…Nou misschien dat in de tijd dat we ervan overtuigd waren dat de Zon om de Aarde draaide.

Affijn, Misschien wel, misschien niet dus. Maar daar kom je alleen maar achter als je niet bang meer bent om jezelf open te stellen voor deze mogelijkheid.