Zelfheling

Zelf heling is zelf educatie.
Het ontwikkelen van zelf-kennis en zelf-redzaamheid.

Zoals Ram Dass van zijn leraar te horen kreeg toen hij het moeilijk had in zijn praktijk om mensen te helpen;

Zie je ze al als heel ?
Ze zijn niet ziek, beschadigt, of er ontbreekt iets, nee ze zijn heel. Help ze alleen dit besef terug te vinden.

De enige ware kennis is zelf kennis. Ken U zelve.

Niemand anders dan wij zelf weet waar onze diepste verlangens liggen, en wat er te ontplooien valt. Wat niet betekent dat je het dan maar alleen hebt uit te zoeken. Velen zijn hun eigen pad gegaan, en kunnen ons waardevolle steun bieden bij het vinden van ons eigen pad.

Het scheelt als je op het juiste moment het juiste gereedschap krijgt aangereikt. Maar staar je niet blind op hij die het aanreikt, of op het gereedschap. Niet de leer, niet de leraar, nog de oefeningen zijn de bron. Zij dienen ervoor om jou in contact met jou eigen bron te brengen.

Besef dat je al heel bent, en altijd al verbonden was met je bron. Die is nooit weg geweest. We hoeven het ons alleen te herinneren.

Geef een antwoord