the fifth element

5_elementen

De mens te midden van de vier elementen.

Het vijfde element is de ene Geest die in al het geschapene huist.

Het vijfde element, dat zijn je gedachten, de intentie waarmee je de dingen doet.

Zo gaat het niet alleen om wàt je doet, maar ook hóé je dat doet. Handel je onbewust, uit gewoonte ?

Is je drijfveer vooral angst, bang om tekort te schieten ?

Of leef je bezield, en doe je de dingen die je doet vanuit vertrouwen en verbondenheid. Met liefde. Voor jezelf en je omgeving.

Dat is het verschil tussen dag en nacht. En daar ligt de sleutel van onze scheppingskracht. Daar begint het spel van de vrije wil. Het is die essentiele keuze van de mens, waar we altijd vrij in zijn. De keuze voor de geest waarmee we de dingen doen.

Zien we onszelf als gevangen tussen de vier elementen, is het leven lijden, of zijn we ons bewust van de eenheid en verbondenheid van alle dingen.

Het vijfde element element.

Het verschil tussen hemel en aarde. 

<Mantra: Earth I am, Water I am, Air and Fire and Spirit I am >

En wat voor het temmen van de draak geld; Eenvoudigweg één voor één de verborgen kwaliteiten ontdekken in datgene waarvan we denken dat het niet deugd. Alles wat we veroordeelt hebben opnieuw onderzoeken en zegening ervan ontdekken.

Inspiratie:
fluisterwoorden bij de Tzolkin dagenergie
Geel Zaad – gele Krijger groeigolf
kin 148 de gele Ster toon 5 >gap-dag<
gidsenergie de gele Krijger

de gele Ster energie 
is een wegwijzer

naar gelijkwaardigheid en verbondenheid
met de vijfster – de Ster van Bethlehem
als symbool
van de mens in relatie tot de elementen
de mens die zich in de juiste verhouding
tot het oneindige weet te plaatsen
met beide benen op de vloer

in gelijkwaardigheid je plek innemen
is de oefening en stuurman van deze golf

je plek innemen mag de groeiweg naar
het ‘goede’ zijn, evenwichtig Zijn
oude tradities noemen dit ‘de gulden Middenweg’
Boeddha noemde zijn leer ‘het pad van het midden’
en het taoïsme: de leer van yin en yang

alleen door het juiste Midden te vinden
zullen we niet vervallen in eenzijdigheid

aan de ene kant woont het denken dat je niet deugd
niet voldoet of het niet waard bent
wat je mag omvormen naar
creatief je ruimte innemen en
in je kracht gaan staan…je plek innemen…

egoïsme en ijdelheid is het andere uiterste; hoogmoed
dat jij bij anderen het Licht kan aansteken
dit kan worden omgevormd door meer je
empathische vermogens te oefenen
en je te luisterend te openen voor anderen

in gelijkwaardigheid Zijn is weten
dat ieder de eigen werkelijke plek
enkel zélf in het eigen binnenste mag vinden
mede-strijders van Licht herkennen elkaar intuïtief
vanuit een innerlijk weten

toon 5 is de toon van het bekrachtigen
je mag je aan je doelen houden en zelf de leiding nemen

met speciale dank aan Joke,  fluisteralsjeblieft.nl

Geef een antwoord