Antwoorden

Antwoorden zijn eenvoudig.

“niets dan je eigen denkgeest kan je schade berokkenen”

Toepassen is lastiger.

Niet oordelen. Dat is de ware zege van stil zijn. gewoon zijn, alleen maar zijn met wat er is. En vanuit die éénheid kleine beetjes liefde gaan toevoegen.

Niets veroordelen, niets afstoten, geen verzet, geen afgescheidenheid creëren. Ook al doet het pijn, is het niet wat je wilt, en lijkt het je hele bestaan te bedreigen. Niets van dit alles is waar. Je bent liefde, in éénheid met de gehele schepping. Veroordelen is jezelf veroordelen.

De omkering is vergeven. wat en wie dan ook, zoek naar de mogelijkheid om te vergeven. En begin bij jezelf. Onbewust dragen we ontelbare oordelen over onszelf mee. Over hoe we zouden moeten zijn, moeten kunnen, etc. etc.

Met behulp van de spiegels die onze omgeving ons biedt, in alle relaties die we tot anderen hebben, kunnen we beginnen met onszelf te vergeven, en toe te staan te zijn wie we zijn.

En in exact evenredige mate kunnen we ook de ander laten zijn wie hij of zij is. En heel de wereld en alle omstandigheden laten zijn wat het is.

Dat is de essentie van loslaten.

“Gate gate, par a gate, par a sam gate, bodhisvhana”

Wees voorbijganger in dit bestaan. En realiseer je dat je alles kunt toestaan te zijn zoals het is. inclusief de dood.
Licht accepteert duisternis.