Relaties

Een rolmodel zijn, dat betekent dat je rollen vervult. dat is niet iets willekeurigs, dat is wat het leven van jou vraagt.

Dat begint bij je relatie’s.

Relaties definiëren ons bestaan. Één van de belangrijkste vragen hierbij is: Ben ik vormgever van mijn relaties ?
Doe ik wat klopt van binnenuit, of leef ik een patroon zoals het lijkt te horen.
In hoeverre heb ik toestemming om mezelf te zijn. Van mezelf, van de ander, en van de omgeving…

Een paar andere vragen om zicht te krijgen op de betekenis van een relatie voor jou.

  • Wat verwacht ik van mezelf in deze relatie
  • Wat verwacht de ander van mij in deze relatie
  • Wat verwacht ik van de ander in deze relatie
  • Wat wordt er van ons verwacht door deze relatie

Een onderdeel van volwassen zijn is dat je verantwoording gaat nemen voor je relatie’s. Vol-wassen betekent in dit geval ook vol-ledig verantwoording nemen. 100 % inzet.

En… de belangrijkste relatie is die met jezelf…
make friends with yourself

Worstel je met je partner relatie, lees dan ook eens dit stuk van Osho over relatie’s en de droom waarin we leven…